Uwagi do projektu rozkładu jazdy edycji 2012/2013
Spółki „Koleje Mazowieckie –KM” sp. z o.o.

Relacja pociągu:
Stacja początkowa na której wsiada pasażer:
Stacja końcowa na której wysiada pasażer:
Aktualna godz. odjazdu (gg:mm)  :
Proponowana godz. odjazdu z uzasadnieniem (gg:mm)  :
 
Z usług kolei korzystam:
codziennie raz/dwa razy w tygodniu raz w miesiącu lub rzadziej w weekendy w dni robocze
Cel podróży:
praca nauka Inne
Jakie są Pana/Pani oczekiwania względem jakości usług przewozowych?
Proszę określić w skali od 1 do 5 swój stopień zadowolenia z funkcjonowania kolei na Mazowszu
„5” poziom bardzo wysoki „4” poziom wysoki „3” poziom średni „2” poziom niski „1” poziom bardzo niski
Co zmieniłby Pan/Pani w przedstawionym projekcie rozkładu jazdy?