ANKIETA POZIOMU SATYSFAKCJI KLIENTÓW ZEWNĘTRZNYCH
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

Szanowni Państwo,
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety satysfakcji klienta Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Badanie to pozwoli nam dowiedzieć się, jak oceniają Państwo naszą pracę i - wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, przyczyni się do jej usprawnienia.
Gwarantuję całkowitą poufność i anonimowość ankiet. Odpowiedzi zostaną ujęte w zbiorczych zestawieniach, bez możliwości identyfikacji z konkretną osobą.
  Z poważaniem,
/-/
Tamara Borkowska
Pełnomocnik ds. zintegrowanego systemu zarządzania


1. Proszę o podanie, jakie czynniki Państwa zdaniem są najważniejsze z punktu widzenia jakości usług świadczonych przez Urząd:
(proszę o uszeregowanie według ważności: 1 – najważniejsze, 5 – najmniej ważne)

2. Czy informacje publikowane przez Urząd (strona internetowa, publikacje urzędowe) są:
łatwo dostępne Tak Nie
aktualne Tak Nie
kompletne Tak Nie
czytelne Tak Nie
3. Jak oceniacie Państwo pracowników Urzędu z uwagi na:

a) terminowość i rzetelność załatwiania spraw

b) profesjonalizm i kompetencje zawodowe

c) zaangażowanie i uprzejmość
4. Proszę o określenie Państwa poziomu zadowolenia ze współpracy z Urzędem:
Metryczka
Proszę wskazać charakter Państwa jednostki: