ANKIETA POZIOMU SATYSFAKCJI KLIENTÓW ZEWNĘTRZNYCH
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

Szanowni Państwo,
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety satysfakcji klienta Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Badanie to pozwoli nam dowiedzieć się, jak oceniają Państwo naszą pracę i - wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, przyczyni się do jej usprawnienia.
Gwarantuję całkowitą poufność i anonimowość ankiet. Odpowiedzi zostaną ujęte w zbiorczych zestawieniach, bez możliwości identyfikacji z konkretną osobą.
  Z poważaniem,
/-/
Tamara Borkowska
Pełnomocnik ds. zintegrowanego systemu zarządzania


1. Proszę o podanie, jakie czynniki Państwa zdaniem są najważniejsze z punktu widzenia jakości usług świadczonych przez Urząd:
(możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi)

 
2. Czy informacje publikowane przez Urząd (strona internetowa, publikacje urzędowe) są:
(możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi)
3. Jak oceniacie Państwo fachowość, uprzejmość i zaangażowanie pracowników Urzędu:
fachowość uprzejmość zaangażowanie

4. Proszę o określenie Państwa poziomu zadowolenia ze współpracy z Urzędem:5. Co Państwa zdaniem jest mocną a co słabą stroną Urzędu (proszę wymienić trzy mocne i trzy słabe strony Urzędu):
mocne strony słabe strony

Metryczka
Proszę wskazać charakter Państwa jednostki: